search
open search close search
Ադմինիստրատոր
«Մասթեր Պլյուս» Միջազգային Կրթական Կազմակերպություն/ "Master Plus" International Educational Counseling Company
27 Նոյեմբեր 2020
Personal and Research Assistant (PRA)
Armenian General Benevolent Union (AGBU), Armenia
27 Նոյեմբեր 2020
C++ Developer
Softconstruct
27 Նոյեմբեր 2020
Brand Manager
Navavan
26 Նոյեմբեր 2020
SMM Specialist
Navavan
26 Նոյեմբեր 2020
Project Manager
Navavan
26 Նոյեմբեր 2020
Office Manager
Yerani Travel
25 Նոյեմբեր 2020
Նախագծերի Ղեկավար
Նոր Փրոջեքթս/ Nor Projects
25 Նոյեմբեր 2020
Junior Associate in Debt Collection Team
Concern-Dialog
24 Նոյեմբեր 2020
Consultant/ Deal Advisory
KPMG Armenia
23 Նոյեմբեր 2020
Head of Administration Department
Byblos Bank Armenia
20 Նոյեմբեր 2020
Head of Disaster Management Department
Armenian Red Cross Society
20 Նոյեմբեր 2020
Operations Manager
IMR
20 Նոյեմբեր 2020
Mathematics Teacher
RSM International
20 Նոյեմբեր 2020
Advisor for Sustainable Land-use for EU4Sevan Project
Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH
20 Նոյեմբեր 2020
Advisor for Environmental Awareness Raising for EU4Sevan Project
Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH
20 Նոյեմբեր 2020
Consultant for Assessment of the Status of Climate Finance in Armenia
International Finance Corporation
19 Նոյեմբեր 2020
Quality Assurance Engineer
Mentor Graphics Development Services
19 Նոյեմբեր 2020
Software Engineer
Mentor Graphics Development Services
19 Նոյեմբեր 2020
Հարկային Հաշվառման Բաժնի Ղեկավար
Աթենք/ Atenk
18 Նոյեմբեր 2020
Principal Software Engineer (NodeJS)
Questrade International
18 Նոյեմբեր 2020
Senior Software Engineer
Questrade International
18 Նոյեմբեր 2020
Senior Quality Assurance Engineer
Questrade International
18 Նոյեմբեր 2020
Technical Writer
Questrade International
18 Նոյեմբեր 2020
Finance Director
Zeppelin Armenia
17 Նոյեմբեր 2020
Գլխավոր Հաշվապահ
Կրեդիտ Կորպ ՈՒՎԿ
17 Նոյեմբեր 2020
Automation QA Engineer
Mamble
16 Նոյեմբեր 2020
Senior Front End (React.js) Developer
Mamble
16 Նոյեմբեր 2020
Network System Engineer
Armenia Securities Exchange and Central Depository of Armenia
16 Նոյեմբեր 2020
Market Surveillance Specialist
Armenia Securities Exchange and Central Depository of Armenia
16 Նոյեմբեր 2020
Community Outreach Coordinator
Dar Foundation of Regional Development and Competitiveness
13 Նոյեմբեր 2020
Communications Coordinator
Dar Foundation of Regional Development and Competitiveness
13 Նոյեմբեր 2020
Data Analyst Intern/ Contractor
Mentor Graphics Development Services
13 Նոյեմբեր 2020
Application Engineering Intern/ Contractor
Mentor Graphics Development Services
13 Նոյեմբեր 2020
Corporate Application Engineer, Global Support and Services
Mentor Graphics Development Services
13 Նոյեմբեր 2020
Intern/ Contractor
Mentor Graphics Development Services CJSC
13 Նոյեմբեր 2020
Գլխավոր Հաշվապահ
ԱՐ և ԱՐ Դիզայն Քնսթրաքշն
12 Նոյեմբեր 2020
Web Designer
VXSoft
11 Նոյեմբեր 2020
Technical Writer
VXSoft
11 Նոյեմբեր 2020
Full Stack Software Developer
Odessi Group
11 Նոյեմբեր 2020
React.js Developer
MaxinAI
11 Նոյեմբեր 2020
Python Developer
MaxinAI
11 Նոյեմբեր 2020
Full Stack .Net Developer
Praemium RA
09 Նոյեմբեր 2020
Engineering Manager
Buymie
09 Նոյեմբեր 2020
Արտադրության Գծով Հաշվապահ
Բեկոն Պրոդուկտ/ Bacon Product
06 Նոյեմբեր 2020
Information Management and GIS Specialist
The Halo Trust
05 Նոյեմբեր 2020
Ճարտարագետ
Արիդես/ Arides
04 Նոյեմբեր 2020
Ինժեներ Նախագծող
Արիդես/ Arides
04 Նոյեմբեր 2020
Senior Trader/ Portfolio Manager
Hundred
02 Նոյեմբեր 2020
Assistant to President of the Company
JCA Jewellery Company
02 Նոյեմբեր 2020
Internal Services Assistant
IPC - Internationale Projekt Consult
02 Նոյեմբեր 2020
«Այբ» Դպրոցի Գործառնական Տնօրեն
«Այբ» Կրթական Հանգույց/ "Ayb" Learning Hub
17 Սեպտեմբեր 2020

«Այբ» Դպրոցի Գործառնական Տնօրեն

Կազմակերպություն: «Այբ» Կրթական Հանգույց/ "Ayb" Learning Hub Հիմնադրամ
Վայր: Երևան, Հայաստան
Դիմումների վերջնաժամկետ: 11 հոկտեմբերի, 2020

ԴՐՈւՅՔ: 

Ամբողջ դրույք

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ: 

Գործառնական տնօրենը դպրոցի ավագ ղեկավարության թիմի անդամ է: Գործառնական տնօրենը հիմնականում հաշվետու է ուսանողների և աշխատողների անվտանգության, ֆինանսական, մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման, վարչարարության, դպրոցի բնականոն աշխատանքի ապահովման, սպասարկող/ օժանդակ ծառայությունների մատուցման, դպրոցի տարածքների և ՏՏ ենթակառուցվածքների պատշաճ գործունեության համար: Գործառնական տնօրենը պետք է ապահովի բոլոր գործառույթների և գործողությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին և ներքին կանոնակարգերին: Գործառնական տնօրենը «Այբ»-ի առաքելության կրողն է և խորապես ներգրավված է դրա իրականացման մեջ, իր աշխատանքով նվիրված է «Այբ»-ի նպատակներին և հոգաբարձության խորհրդի հաստատած զարգացման, ռազմավարական կամ այլ ծրագրերի իրականացմանը: Գործառնական տնօրենը իր գործառույթները կատարելիս համագործակցում է ավագ ղեկավարության թիմի մյուս անդամների, ինչպես նաև դպրոցում և դպրոցից դուրս այլ անձանց հետ՝ դպրոցի արդյունավետ գործունեությունը ապահովելու և ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար:

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐ: 

Գործառնական տնօրենի հիմնական նպատակները և գործառույթները․
Անձնական առաջնորդություն՝
- Լինել թիմի համար ոգեշնչող առաջնորդ: Կիրառել ղեկավարման և առաջնորդության տարբեր մոտեցումներ` հաշվի առնելով թիմի անդամների անձնային և մասնագիտական յուրահատկությունները;
- Օգնել թիմերի ղեկավարներին դառնալու ինքնուրույն որոշում կայացնողներ և միևնույն ժամանակ թիմային խաղացողներ և համագործակցողներ:

Կազմակերպչական առաջնորդություն՝
- Սահմանել բոլոր թիմերի աշխատանքները պլանավորելու, բաշխելու, կազմակերպելու և գնահատելու միասնական մոտեցումներ, սկզբունքներ և ընթացակարգեր, ապահովել յուրաքանչյուր թիմում աշխատանքային պարտականությունների պատվիրակման արդյունավետություն;
- Սահմանել դպրոցի ռազմավարությունից բխող նպատակներ թիմի ղեկավարների համար և ապահովել հստակ հաղորդակցություն այդ նպատակները փոխանցելու առումով;
- Ապահովել, որ անհրաժեշտ նյութական և ֆինանսական ռեսուրսները պլանավորվեն, պատշաճ և արդյունավետ կերպով բաշխվեն ըստ կարիքների, վերահսկվեն ու փաստաթղթավորվեն և համապատասխան հաշվետվությունները ներկայացվեն պատասխանատուների կողմից համապատասխան ժամկետներում և ձևաչափով;
- Կազմակերպել իր ենթակայությամբ աշխատողների մասնագիտական զարգացումը՝ ապահովելով նրանց մասնակցությունը անհատական և թիմային զարգացման ծրագրերի: Ապահովել, որ յուրաքանչյուր հաստիք համալրված լինի համապատասխան գիտելիքներ և հմտություններ ունեցող աշխատողներով;
- Ապահովել, որ թիմի բոլոր անդամները բավարարեն «Այբ» համայնքի էթիկական և անձնային չափանիշներին և աշակերտների հետ նրանց փոխգործակցությունը համապատասխանի դպրոցում գործող մանկավարժական ստանդարտներին;
- Նպաստել դպրոցի ներքին աշխատանքային միջավայրի շարունակական բարելավմանը, մշտադիտարկել թիմի բավարարվածությունն աշխատանքից և շահադրդումը;
- Ապահովել, որ դպրոցի գործառույթները և գործողությունները համապատասխանեն օրենսդրական պահանջներին և ներքին կանոնակարգերին, ձեռնարկվեն բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները օրենսդրության հետ կապված ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար;
- Անմիջապես արձագանքել այն իրավիճակներին, որոնք շահերի բախում են առաջացնում անհատի, կազմակերպության և դպրոցի միջև և միջոցներ ձեռնարկել դրանց վերացման ուղղությամբ:

Դպրոցի ռեսուրսների ընդհանուր կառավարում՝
- Շարունակաբար միջոցներ ձեռնարկել դպրոցի ռեսուրսների առավել արդյունավետ օգտագործման համար: Իրականացնել գույքագրումներ և այլ պարբերական միջոցառումներ դպրոցի գույքի վերահսկման և հաշվառման համար: Ապահովել համապատասխան կարգերի առկայությունը և կիրառելիությունը դպրոցում ռեսուրսների վնասվածքներից և կորստից ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար;
- Ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ դպրոցի բոլոր աշխատակիցները և աշակերտները հոգ են տանում դպրոցի ունեցվածքի մասին, խնամքով են օգտագործում բոլոր սարքավորումները, հնարավոր ամեն ինչ անում են ռեսուրսների վատնումից խուսափելու համար: Համագործակցելով մյուս տնօրենների հետ՝ ներգրավել աշակերտներին և աշխատողներին դպրոցի տարածքի և հարակից տարածքների մաքրության, կանաչ գոտիների խնամքի մեջ;
- Ավագ ղեկավարների թիմի հետ համագործակցելով՝ ապահովել, որ բաժինները նախապես պլանավորեն իրենց ծախսերը և հիմնավորեն, որպեսզի հնարավոր լինի օպտիմացնել ծախսերը և կանխատեսել հոսքերի շարժը;
- Ստեղծել գործընթացներ և ընթացակարգեր, որոնք կապահովեն գնումների արդյունավետ գործընթացը, ձեռք բերված և/ կամ մատուցվող ծառայությունների բարձր որակը և ծախսարդյունավետությունը: Սահմանել ծառայությունների կամ ապրանքների չափանիշներ և ստանդարտներ և հետևել, որ գնումների գործընթացն իրականացնելիս այդ ստանդարտները պահպանվեն և ձեռք բերված ծառայությունները և ապրանքները համապատասխանեն այդ չափանիշներին;
- Անընդհատ բարելավել ռեսուրսների կառավարումը, կիրառվող գործիքակազմը և տեխնոլոգիաները՝ մատուցվող ծառայությունների որակը բարելավելու և ծախսերը կրճատելու նպատակով;
- Ապահովել մարդկանց, սարքավորումների, տվյալների պահպանման և տարածքների անվտանգությունը: Ապահովել, որ աշակերտները և անձնակազմը պատշաճ վերապատրաստված և տեղեկացված լինեն անվտանգության կանոններին;
- Ամբողջական պատասխանատվություն ստանձնել դպրոցի ռեսուրսների կառավարման քաղաքականությունը վերանայելու և թարմացնելու համար: Ապահովել, որ այդ կարգերը համապատասխանեն դպրոցի առաջնահերթություններին և նպատակներին;
- Համագործակցել այլ գերատեսչությունների հետ՝ ապահովելու, որ մարդկային ռեսուրսների կառավարումն իրականացվի դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի և ավագ ղեկավար կազմի սահմանած կանոնների, քաղաքականության և ընթացակարգերի համաձայն;
- Մշակել և իրագործել ՏՏ ռազմավարությունը` տեղեկատվական տեխնոլիգիաների կիրառման միջոցով կրթության կազմակերպման և կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար;
- Համոզվել, որ դպրոցական տարածքների և ռեսուրսների վերականգնումն ու վերանորոգումը իրականացվում են պարբերաբար, ճիշտ ժամանակին ու արդյունավետ և համապատասխանում են դպրոցի զարգացման ռազմավարությանը;
- Դպրոցի անունից ղեկավարել դպրոցի ռազմավարական նպատակներով սահմանված ցանկացած շինարարական աշխատանք՝ ապահովելով, որ նոր շինությունները համապատասխանեն, նաև գերազանցեն դպրոցի տարածքների համար սահմանված չափանիշներին;
- Ազնվության օրինակ ծառայել, ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները աշխատակիցների ազնվությունը խթանելու և վերահսկելու համար:

Պլանավորում և բյուջետավորում՝
- Ստանձնել բոլոր ստորաբաժանումներում բյուջեի պլանավորման և կատարման ընդհանուր պատասխանատվությունը: Համագործակցել ավագ ղեկավարների թիմի հետ՝ վստահ լինելու համար, որ բյուջեներն իրատեսական են, ռացիոնալ և համապատասխանում են ռազմավարական նպատակներին:

Ստորաբաժանման կառավարում՝
- Պահանջել տարեկան հաշվետվություններ ստորաբաժանման բաժինների ղեկավարներից, պատրաստել ընդհանուր տարեկան հաշվետվությունը և ներկայացնել գործադիր տնօրենին;
- Քննարկումների միջոցով դուրս բերել ստորաբաժանման բաժինների ղեկավարների հետ այն մեխանիզմները և գործընթացները, որոնք կարիք ունեն կարգավորման և փաստաթղթավորման, վերահսկել, որ արդյունքում մշակված փաստաթղթերն ունենան պատշաճ որակ և համապատասխանեն դպրոցի մյուս փաստաթղթերին;
- Կազմել ստորաբաժանման բաժինների ղեկավարների համար այն ծրագրերը, որոնց հիման վրա հնարավոր կլինի նրանց կատարողականը գնահատել: Դրանց հիման վրա մշակել գործողությունների պլան և վերահսկել, որ գործողություններն իրականացվեն ժամանակին և պատշաճ կերպով;
- Մշակել և պարբերաբար թարմացնել ստորաբաժանման բաժինների ղեկավարների աշխատանքի նկարագրությունները:

Այլ պարտականություններ՝ որպես ավագ ղեկավարների թիմի անդամի՝
- Մասնակցել հնարավորինս շատ դպրոցական այլ գործառույթների իրականացմանը և միջոցառումներին, աջակցել աշակերտներին և անձնակազմին նրանց գործունեության մեջ ու ջանքերում;
- Անհրաժեշտության դեպքում կատարել գործադիր տնօրենի գործառույթները:

Այլ գործողություններ՝
- Իրականացնել գործադիր տնօրենի կամ հոգաբարձուների խորհրդի հանձնարարած այլ գործառույթներ:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ: 

- Կառավարման կամ ադմինիստրատիվ ոլորտի կրթությունը կամ որակավորումը ցանկալի է;
- Կառավարման 5 և ավելի տարիների փորձ;
- ՀՀ օրենսդրության՝ ֆինանսատնտեսական գործունեության ոլորտին առնչվող հիմնական դրույթների լավ իմացություն;
- Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի իմացություն;
- Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ կիրառական գիտելիքներ, տեղեկացվածություն, թե ինչպես կարելի է տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կիրառել աշխատանքի արդյունավետության մեծացման մեջ;
- Որոշումներ կայացնելու և պատասխանատվություն ստանձնելու ունակություն;
- Ժամանակի կառավարման հմտություններ;
- Քննադատական և կառուցողական մտածողություն;
- Հաշվետվություններ և զեկույցներ կազմելու հմտություններ;
- Խնդիրների բացահայտման, ներկայացման հմտություններ;
- Հուզական ինտելեկտ;
- Ստրեսակայունություն և բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն;
- Թիմ ղեկավարելու հմտություններ;
- Թիմում արդյունավետ աշխատելու հմտություններ;
- Հաղորդակցության հմտություններ։

ԴԻՄԵԼՈւ ԿԱՐԳԸ: 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը vacancy@aybschool.am էլ․ հասցեին՝ նամակի թեմայի (subject) դաշտում պարտադիր նշելով՝ «Operations director_անուն-ազգանուն»: Նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Խնդրում ենք Ձեր նամակում հստակ նշել, որ այս աշխատանքի հնարավորության մասին տեղեկացել եք Կարիերայի կենտրոնի վեբ-կայքից և նշեք կայքի հղումը՝ www.careercenter.am։ Շնորհակալություն.

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ: 

«Այբ» դպրոցը ձգտում է Հայաստանը դարձնել միջազգային չափանիշներին համապատասխան հայալեզու կրթական նոր ու որակյալ հարթակ ապահովող երկիր: «Այբ» դպրոցը բյուրեղացումն է հայ դպրության լավագույն ավանդույթների և համաշխարհային կրթության բարձրագույն նվաճումների: «Այբ»-ը սովորելու մշակութաստեղծ նոր միջավայր է, ուր ազգային հենքի վրա մշակվում են եզակի կրթական տեխնոլոգիաներ և փորձարկվում ժամանակակից կրթության բարձրագույն ձեռքբերումները` ի նպաստ հայկական կրթության մրցունակության բարձրացման: «Այբ» դպրոցը ծնվել է կրթության դարաշրջանում, անընդհատ և արագորեն վերափոխվող աշխարհում` ուսյալ, սեփական ակունքներին հաղորդ և ապագայի պատասխանատվություն ստանձնող սերունդ ձևավորելու անհրաժեշտությունից: «Այբ»-ը ծնվել է 21-րդ դարում` նպատակ ունենալով դառնալու 21-րդ դարի հայկական դպրոցի օրինակելի միջավայր: