search
open search close search
Administrative Assistant
Life Sciences International Postgraduate Educational Center
20 Октябрь 2020
Marketing Expert
IPC - Internationale Projekt Consult GmbH
20 Октябрь 2020
Finance Supervisor
Park Group
20 Октябрь 2020
Security Guard
U.S. Embassy Yerevan
19 Октябрь 2020
HR Manager
People in Need Czech NGO Representative Office in Armenia
16 Октябрь 2020
Logistics and Procurement Manager
People in Need
16 Октябрь 2020
Գլխավոր Հաշվապահ
Լավատեկա/ Lavateca
16 Октябрь 2020
Branch Development Head
Telcell
15 Октябрь 2020
IT Project Manager
Telcell
15 Октябрь 2020
Data Scientist
SAS Group
13 Октябрь 2020
Principal Engineer, Node.JS
Questrade International
13 Октябрь 2020
Հարկային Հաշվառման Բաժնի Ղեկավար
Աթենք/ Atenk
12 Октябрь 2020
Medical Representative
GSK Consumer Healthcare Company
12 Октябрь 2020
Accountant
Landmark Capital
12 Октябрь 2020
Intern/ Contractor
Mentor Graphics Development Services CJSC
12 Октябрь 2020
Corporate Application Engineer, Global Support and Services
Mentor Graphics Development Services
12 Октябрь 2020
Attorney/ Lawyer
Right Side Human Rights Defender NGO
09 Октябрь 2020
Հաշվապահ
Գոլդ Ռեստ/ Gold Rest
07 Октябрь 2020
Հաշվապահ/ Գանձապահ
Ավանգարդ Մոթորս/ Avangard Motors
02 Октябрь 2020
Հաշվապահ
Ավանգարդ Մոթորս/ Avangard Motors
02 Октябрь 2020
Laboratory Equipment Sales Manager
SiemRise Medical Supply
01 Октябрь 2020
Head of Financial Partnership Department
Telcell
29 Сентябрь 2020
Ներմուծման Մասնագետ
Աթենք/ Atenk
25 Сентябрь 2020
Graphic Designer
Telcell
25 Сентябрь 2020
Senior Presales Engineer
Redinet
24 Сентябрь 2020
QA Automation Engineer
Cyber Labs
24 Сентябрь 2020
Node JS Back-End Developer
Cyber Labs
24 Сентябрь 2020
QA Engineer
Cyber Labs
24 Сентябрь 2020
Full Stack JavaScript Developer
Cyber Labs
24 Сентябрь 2020
Full Stack .Net Developer
Praemium RA
24 Сентябрь 2020
SQL Database Support and Reporting Specialist
Praemium RA
24 Сентябрь 2020
Automated QA Engineer
Praemium RA
24 Сентябрь 2020
Manual QA Engineer
Praemium RA
24 Сентябрь 2020
Portfolio Administrator
Praemium RA
24 Сентябрь 2020
«Այբ» Դպրոցի Գործառնական Տնօրեն
«Այբ» Կրթական Հանգույց/ "Ayb" Learning Hub
17 Сентябрь 2020

«Այբ» Դպրոցի Գործառնական Տնօրեն

Компания: «Այբ» Կրթական Հանգույց/ "Ayb" Learning Hub Фонд
Локация: Երևան, Армения
Крайний срок: 11 հոկտեմբերի, 2020

ТИП ПОЛНОМОЧИЙ: 

Ամբողջ դրույք

ОПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТИ: 

Գործառնական տնօրենը դպրոցի ավագ ղեկավարության թիմի անդամ է: Գործառնական տնօրենը հիմնականում հաշվետու է ուսանողների և աշխատողների անվտանգության, ֆինանսական, մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման, վարչարարության, դպրոցի բնականոն աշխատանքի ապահովման, սպասարկող/ օժանդակ ծառայությունների մատուցման, դպրոցի տարածքների և ՏՏ ենթակառուցվածքների պատշաճ գործունեության համար: Գործառնական տնօրենը պետք է ապահովի բոլոր գործառույթների և գործողությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին և ներքին կանոնակարգերին: Գործառնական տնօրենը «Այբ»-ի առաքելության կրողն է և խորապես ներգրավված է դրա իրականացման մեջ, իր աշխատանքով նվիրված է «Այբ»-ի նպատակներին և հոգաբարձության խորհրդի հաստատած զարգացման, ռազմավարական կամ այլ ծրագրերի իրականացմանը: Գործառնական տնօրենը իր գործառույթները կատարելիս համագործակցում է ավագ ղեկավարության թիմի մյուս անդամների, ինչպես նաև դպրոցում և դպրոցից դուրս այլ անձանց հետ՝ դպրոցի արդյունավետ գործունեությունը ապահովելու և ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար:

ОБЯЗАННОСТИ: 

Գործառնական տնօրենի հիմնական նպատակները և գործառույթները․
Անձնական առաջնորդություն՝
- Լինել թիմի համար ոգեշնչող առաջնորդ: Կիրառել ղեկավարման և առաջնորդության տարբեր մոտեցումներ` հաշվի առնելով թիմի անդամների անձնային և մասնագիտական յուրահատկությունները;
- Օգնել թիմերի ղեկավարներին դառնալու ինքնուրույն որոշում կայացնողներ և միևնույն ժամանակ թիմային խաղացողներ և համագործակցողներ:

Կազմակերպչական առաջնորդություն՝
- Սահմանել բոլոր թիմերի աշխատանքները պլանավորելու, բաշխելու, կազմակերպելու և գնահատելու միասնական մոտեցումներ, սկզբունքներ և ընթացակարգեր, ապահովել յուրաքանչյուր թիմում աշխատանքային պարտականությունների պատվիրակման արդյունավետություն;
- Սահմանել դպրոցի ռազմավարությունից բխող նպատակներ թիմի ղեկավարների համար և ապահովել հստակ հաղորդակցություն այդ նպատակները փոխանցելու առումով;
- Ապահովել, որ անհրաժեշտ նյութական և ֆինանսական ռեսուրսները պլանավորվեն, պատշաճ և արդյունավետ կերպով բաշխվեն ըստ կարիքների, վերահսկվեն ու փաստաթղթավորվեն և համապատասխան հաշվետվությունները ներկայացվեն պատասխանատուների կողմից համապատասխան ժամկետներում և ձևաչափով;
- Կազմակերպել իր ենթակայությամբ աշխատողների մասնագիտական զարգացումը՝ ապահովելով նրանց մասնակցությունը անհատական և թիմային զարգացման ծրագրերի: Ապահովել, որ յուրաքանչյուր հաստիք համալրված լինի համապատասխան գիտելիքներ և հմտություններ ունեցող աշխատողներով;
- Ապահովել, որ թիմի բոլոր անդամները բավարարեն «Այբ» համայնքի էթիկական և անձնային չափանիշներին և աշակերտների հետ նրանց փոխգործակցությունը համապատասխանի դպրոցում գործող մանկավարժական ստանդարտներին;
- Նպաստել դպրոցի ներքին աշխատանքային միջավայրի շարունակական բարելավմանը, մշտադիտարկել թիմի բավարարվածությունն աշխատանքից և շահադրդումը;
- Ապահովել, որ դպրոցի գործառույթները և գործողությունները համապատասխանեն օրենսդրական պահանջներին և ներքին կանոնակարգերին, ձեռնարկվեն բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները օրենսդրության հետ կապված ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար;
- Անմիջապես արձագանքել այն իրավիճակներին, որոնք շահերի բախում են առաջացնում անհատի, կազմակերպության և դպրոցի միջև և միջոցներ ձեռնարկել դրանց վերացման ուղղությամբ:

Դպրոցի ռեսուրսների ընդհանուր կառավարում՝
- Շարունակաբար միջոցներ ձեռնարկել դպրոցի ռեսուրսների առավել արդյունավետ օգտագործման համար: Իրականացնել գույքագրումներ և այլ պարբերական միջոցառումներ դպրոցի գույքի վերահսկման և հաշվառման համար: Ապահովել համապատասխան կարգերի առկայությունը և կիրառելիությունը դպրոցում ռեսուրսների վնասվածքներից և կորստից ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար;
- Ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ դպրոցի բոլոր աշխատակիցները և աշակերտները հոգ են տանում դպրոցի ունեցվածքի մասին, խնամքով են օգտագործում բոլոր սարքավորումները, հնարավոր ամեն ինչ անում են ռեսուրսների վատնումից խուսափելու համար: Համագործակցելով մյուս տնօրենների հետ՝ ներգրավել աշակերտներին և աշխատողներին դպրոցի տարածքի և հարակից տարածքների մաքրության, կանաչ գոտիների խնամքի մեջ;
- Ավագ ղեկավարների թիմի հետ համագործակցելով՝ ապահովել, որ բաժինները նախապես պլանավորեն իրենց ծախսերը և հիմնավորեն, որպեսզի հնարավոր լինի օպտիմացնել ծախսերը և կանխատեսել հոսքերի շարժը;
- Ստեղծել գործընթացներ և ընթացակարգեր, որոնք կապահովեն գնումների արդյունավետ գործընթացը, ձեռք բերված և/ կամ մատուցվող ծառայությունների բարձր որակը և ծախսարդյունավետությունը: Սահմանել ծառայությունների կամ ապրանքների չափանիշներ և ստանդարտներ և հետևել, որ գնումների գործընթացն իրականացնելիս այդ ստանդարտները պահպանվեն և ձեռք բերված ծառայությունները և ապրանքները համապատասխանեն այդ չափանիշներին;
- Անընդհատ բարելավել ռեսուրսների կառավարումը, կիրառվող գործիքակազմը և տեխնոլոգիաները՝ մատուցվող ծառայությունների որակը բարելավելու և ծախսերը կրճատելու նպատակով;
- Ապահովել մարդկանց, սարքավորումների, տվյալների պահպանման և տարածքների անվտանգությունը: Ապահովել, որ աշակերտները և անձնակազմը պատշաճ վերապատրաստված և տեղեկացված լինեն անվտանգության կանոններին;
- Ամբողջական պատասխանատվություն ստանձնել դպրոցի ռեսուրսների կառավարման քաղաքականությունը վերանայելու և թարմացնելու համար: Ապահովել, որ այդ կարգերը համապատասխանեն դպրոցի առաջնահերթություններին և նպատակներին;
- Համագործակցել այլ գերատեսչությունների հետ՝ ապահովելու, որ մարդկային ռեսուրսների կառավարումն իրականացվի դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի և ավագ ղեկավար կազմի սահմանած կանոնների, քաղաքականության և ընթացակարգերի համաձայն;
- Մշակել և իրագործել ՏՏ ռազմավարությունը` տեղեկատվական տեխնոլիգիաների կիրառման միջոցով կրթության կազմակերպման և կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար;
- Համոզվել, որ դպրոցական տարածքների և ռեսուրսների վերականգնումն ու վերանորոգումը իրականացվում են պարբերաբար, ճիշտ ժամանակին ու արդյունավետ և համապատասխանում են դպրոցի զարգացման ռազմավարությանը;
- Դպրոցի անունից ղեկավարել դպրոցի ռազմավարական նպատակներով սահմանված ցանկացած շինարարական աշխատանք՝ ապահովելով, որ նոր շինությունները համապատասխանեն, նաև գերազանցեն դպրոցի տարածքների համար սահմանված չափանիշներին;
- Ազնվության օրինակ ծառայել, ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները աշխատակիցների ազնվությունը խթանելու և վերահսկելու համար:

Պլանավորում և բյուջետավորում՝
- Ստանձնել բոլոր ստորաբաժանումներում բյուջեի պլանավորման և կատարման ընդհանուր պատասխանատվությունը: Համագործակցել ավագ ղեկավարների թիմի հետ՝ վստահ լինելու համար, որ բյուջեներն իրատեսական են, ռացիոնալ և համապատասխանում են ռազմավարական նպատակներին:

Ստորաբաժանման կառավարում՝
- Պահանջել տարեկան հաշվետվություններ ստորաբաժանման բաժինների ղեկավարներից, պատրաստել ընդհանուր տարեկան հաշվետվությունը և ներկայացնել գործադիր տնօրենին;
- Քննարկումների միջոցով դուրս բերել ստորաբաժանման բաժինների ղեկավարների հետ այն մեխանիզմները և գործընթացները, որոնք կարիք ունեն կարգավորման և փաստաթղթավորման, վերահսկել, որ արդյունքում մշակված փաստաթղթերն ունենան պատշաճ որակ և համապատասխանեն դպրոցի մյուս փաստաթղթերին;
- Կազմել ստորաբաժանման բաժինների ղեկավարների համար այն ծրագրերը, որոնց հիման վրա հնարավոր կլինի նրանց կատարողականը գնահատել: Դրանց հիման վրա մշակել գործողությունների պլան և վերահսկել, որ գործողություններն իրականացվեն ժամանակին և պատշաճ կերպով;
- Մշակել և պարբերաբար թարմացնել ստորաբաժանման բաժինների ղեկավարների աշխատանքի նկարագրությունները:

Այլ պարտականություններ՝ որպես ավագ ղեկավարների թիմի անդամի՝
- Մասնակցել հնարավորինս շատ դպրոցական այլ գործառույթների իրականացմանը և միջոցառումներին, աջակցել աշակերտներին և անձնակազմին նրանց գործունեության մեջ ու ջանքերում;
- Անհրաժեշտության դեպքում կատարել գործադիր տնօրենի գործառույթները:

Այլ գործողություններ՝
- Իրականացնել գործադիր տնօրենի կամ հոգաբարձուների խորհրդի հանձնարարած այլ գործառույթներ:

ТРЕБУЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ: 

- Կառավարման կամ ադմինիստրատիվ ոլորտի կրթությունը կամ որակավորումը ցանկալի է;
- Կառավարման 5 և ավելի տարիների փորձ;
- ՀՀ օրենսդրության՝ ֆինանսատնտեսական գործունեության ոլորտին առնչվող հիմնական դրույթների լավ իմացություն;
- Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի իմացություն;
- Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ կիրառական գիտելիքներ, տեղեկացվածություն, թե ինչպես կարելի է տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կիրառել աշխատանքի արդյունավետության մեծացման մեջ;
- Որոշումներ կայացնելու և պատասխանատվություն ստանձնելու ունակություն;
- Ժամանակի կառավարման հմտություններ;
- Քննադատական և կառուցողական մտածողություն;
- Հաշվետվություններ և զեկույցներ կազմելու հմտություններ;
- Խնդիրների բացահայտման, ներկայացման հմտություններ;
- Հուզական ինտելեկտ;
- Ստրեսակայունություն և բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն;
- Թիմ ղեկավարելու հմտություններ;
- Թիմում արդյունավետ աշխատելու հմտություններ;
- Հաղորդակցության հմտություններ։

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը vacancy@aybschool.am էլ․ հասցեին՝ նամակի թեմայի (subject) դաշտում պարտադիր նշելով՝ «Operations director_անուն-ազգանուն»: Նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Подавая на вакансию, пожалуйста укажите Career Center как источник информации о вакансии и сайт www.careercenter.am. Спасибо!

О КОМПАНИИ: 

«Այբ» դպրոցը ձգտում է Հայաստանը դարձնել միջազգային չափանիշներին համապատասխան հայալեզու կրթական նոր ու որակյալ հարթակ ապահովող երկիր: «Այբ» դպրոցը բյուրեղացումն է հայ դպրության լավագույն ավանդույթների և համաշխարհային կրթության բարձրագույն նվաճումների: «Այբ»-ը սովորելու մշակութաստեղծ նոր միջավայր է, ուր ազգային հենքի վրա մշակվում են եզակի կրթական տեխնոլոգիաներ և փորձարկվում ժամանակակից կրթության բարձրագույն ձեռքբերումները` ի նպաստ հայկական կրթության մրցունակության բարձրացման: «Այբ» դպրոցը ծնվել է կրթության դարաշրջանում, անընդհատ և արագորեն վերափոխվող աշխարհում` ուսյալ, սեփական ակունքներին հաղորդ և ապագայի պատասխանատվություն ստանձնող սերունդ ձևավորելու անհրաժեշտությունից: «Այբ»-ը ծնվել է 21-րդ դարում` նպատակ ունենալով դառնալու 21-րդ դարի հայկական դպրոցի օրինակելի միջավայր: