search
open search close search
Back End/ WordPress Developer
JoinToHire
24 Июнь 2021
Supervisor, Insurance Companies' Supervision Division, Financial Supervision Department
Central Bank of Armenia
24 Июнь 2021
Consultant (Financial Institutions)
European Bank for Reconstruction and Development
24 Июнь 2021
Software Developer
Armenian Software
24 Июнь 2021
Executive Director
Jermik Ankyun
24 Июнь 2021
Monitoring and Evaluation Intern for EU4Sevan
Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH
24 Июнь 2021
Procurement Officer
Austrian Development Agency
24 Июнь 2021
Monitoring and Evaluation Expert
AM Partners Consulting Company
23 Июнь 2021
PR Specialist for Exporter Development Grants Program
Investment Support Center
23 Июнь 2021
Data Scientist
Evocabank
23 Июнь 2021
Public Administration Specialist/ Lawyer
Checchi and Company Consulting
23 Июнь 2021
Administrative Law Specialist/ Lawyer
Checchi and Company Consulting
23 Июнь 2021
Manual QA Engineer
Praemium RA
22 Июнь 2021
Բրենդ Մենեջեր
Թերմոռոս Արմենիա/ Termoros Armenia
22 Июнь 2021
Manual QA Engineer
Hylink
22 Июнь 2021
Թարգմանիչ
Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն/ Strategic Development Agency
21 Июнь 2021
M&E Officer
Armenian Red Cross Society (ARCS)
21 Июнь 2021
Project Field Officer
Armenian Red Cross Society (ARCS)
21 Июнь 2021
Managing Director, Civic Education/ Chief of Party
Teach For Armenia
21 Июнь 2021
Public Partnerships Manager
Teach for Armenia
21 Июнь 2021
Սոցիալական Ձեռներեցության Կրթական Ծրագրի Համակարգող
ԿԱԶԱ
18 Июнь 2021
Staff Engineer II, ServicePro
ServiceTitan Arevelk
18 Июнь 2021
Data Engineer
Praemium RA
18 Июнь 2021
Հետազոտող
Դասավանդի՛ր, Հայաստան/ Teach for Armenia
17 Июнь 2021
Procurement Specialist
Ibis Yerevan Center
17 Июнь 2021
React.js/ Next.js Developer
JoinToHire
17 Июнь 2021
C# Developer
Armenia Securities Exchange and Central Depository of Armenia (AMX)
17 Июнь 2021
Recruitment and Training Manager
Carrefour Armenia
17 Июнь 2021
Operation Manager
Carrefour Armenia
17 Июнь 2021
Head of Fresh Food Sourcing
Carrefour Armenia
17 Июнь 2021
Methodologist, Center for Consumer Rights Protection and Financial Education
Central Bank of Armenia
16 Июнь 2021
National PSA - Project Assistant for Building Armenia's National Transparency Framework under Paris Agreement UNDP-GEF Project
UNDP Armenia Office
16 Июнь 2021
Business/ Marketing Consultant
Strategic Development Agency
16 Июнь 2021
PR/ Communications Assistant
Strategic Development Agency
16 Июнь 2021
Legal Counsel/ International Relations Specialist, Financial Monitoring Center, International Relations Division
Central Bank of Armenia
16 Июнь 2021
Analyst, Financial Monitoring Center, Analysis Division
Central Bank of Armenia
16 Июнь 2021
Methodologist/ Legal Counsel, Financial Monitoring Center, Legal Compliance Division
Central Bank of Armenia
16 Июнь 2021
National PSA - Project Coordinator for Armenia - "Mayors for Economic Growth Facility"
UNDP Armenia
15 Июнь 2021
German Speaking Account Manager
Envirotech Armenia
15 Июнь 2021
Engineering Manager
ServiceTitan Armenia
15 Июнь 2021
Associate Product Manager
Softconstruct
15 Июнь 2021
Economist-Statistician, Statistics Department/ Macroeconomic Directorate
Central Bank of Armenia
15 Июнь 2021
Project Manager, Project Management Center
Central Bank of Armenia
15 Июнь 2021
Forex Brokerage Specialist
Equiti AM
15 Июнь 2021
Data Analyst
Checchi and Company Consulting
15 Июнь 2021
Asset Declarations Business Systems Analyst and Advisor
Checchi and Company Consulting
15 Июнь 2021
Asset Declarations Analyst
Checchi and Company Consulting
15 Июнь 2021
Communications Analyst
UNFPA Armenia Country Office
14 Июнь 2021
Technical Support Specialist
Digital Edge
14 Июнь 2021
Driver
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH
14 Июнь 2021
Data Analyst
ClinStatDevice
14 Июнь 2021
CEO Assistant
Press Stand
14 Июнь 2021
Corporate Trainer
Career Center Partner Company
14 Июнь 2021
Android Developer
e-Works
11 Июнь 2021
Windows/ Linux Systems Senior Administrator
Telecom Armenia
10 Июнь 2021
Վերապատրաստվող Ինժեներ
Օպտիմում Էներջի/ Optimum Energy
10 Июнь 2021
Grants Coordinator
Foundation for Armenian Science and Technology (FAST)
10 Июнь 2021
Communications and Partnership Head
Foundation for Armenian Science and Technology (FAST)
10 Июнь 2021
PHP Developer
e-Works
10 Июнь 2021
.NET Developer
SouthTech Consulting, Inc.
10 Июнь 2021
Preschool Teacher
Dream Bridgeman ACD
09 Июнь 2021
Teacher Assistant
Dream Bridgeman ACD
09 Июнь 2021
Quality Assurance Intern/ Contractor
Mentor Graphics Development Services
09 Июнь 2021
Intern/ Contractor
Mentor Graphics Development Services
09 Июнь 2021
Senior Software Engineer/ ICDS
Mentor Graphics Development Services
09 Июнь 2021
Software Engineer
Mentor Graphics Development Services
09 Июнь 2021
Менеджер Коммерческого Отдела
Зега/ Zega
08 Июнь 2021
Android Software Developer
Hylink
08 Июнь 2021
Medical Representative in Lori Marz
Representative Office of "KRKA, Pharmaceutical Factory, d.d., Novo Mesto"
08 Июнь 2021
Senior iOS Software Developer
Hylink
07 Июнь 2021
Marketing and Communications Specialist
BDO Armenia
04 Июнь 2021
Experienced Associate in Assurance
PricewaterhouseCoopers Armenia
04 Июнь 2021
Senior Associate in Assurance
PricewaterhouseCoopers Armenia
04 Июнь 2021
Information Security Officer
ClinSoft
04 Июнь 2021
Դրամական Ծառայությունների Մասնագետ՝ Դեպոզիտար Համակարգի Գծով
Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա և Կենտրոնական Դեպոզիտարիա/ Armenia Securities Exchange and Central Depository of Armenia
03 Июнь 2021
Assistant to the Director
Mikshin
02 Июнь 2021
Front-end Developer
Praemium RA
02 Июнь 2021
Full Stack Java Web Developer
Praemium RA
02 Июнь 2021
Full Stack .Net Developer
Praemium RA
02 Июнь 2021
Product Manager
EGIS Pharmaceuticals Plc
01 Июнь 2021
Պահեստի Աշխատակից
Օպտիմում Էներջի/ Optimum Energy
01 Июнь 2021
Գծագրման և Չափագրման Մասնագետ
Օպտիմում Էներջի/ Optimum Energy
01 Июнь 2021
Project Manager
Children of Armenia Fund
31 Май 2021
Ավագ Մարքեթոլոգ
Աթենք/ Atenk
31 Май 2021
Համակարգչային Օպերատոր
Սալի Կոշիկի Խանութների Ցանց
31 Май 2021
Mediapark Branch Manager
Mediapark
31 Май 2021
Accountant
Equity
31 Май 2021
Ադմինիստրատոր
Դյուցազն
31 Май 2021
Ապահովագրության և Գույքերի Կառավարման Բաժնի Մասնագետ
ԱԳԲԱ Լիզինգ ՎԿ/ ACBA Leasing CO
27 Май 2021
Ներմուծման Մասնագետ
Ալեքս Ռիթեյլ Քամփանի/ Alex Retail Company
26 Май 2021
Chemist, Department of Medicines Bioequivalence Studies
FDA Laboratory
26 Май 2021
Journalist
Publicis Armenia
25 Май 2021
Assistant Lawyer - Armenia
Council of Europe
26 Апрель 2021

Assistant Lawyer - Armenia

Компания: Council of Europe
Локация: Strasbourg, Франция
Крайний срок: 17 May 2021 (midnight French time)

ОПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТИ: 

Are you a young law graduate who wants to gain experience in an international Organisation working for human rights, democracy and the rule of law? Do you want to help the European Court of Human Rights to ensure respect for the human rights of 820 million Europeans? Are you interested in dealing with applications alleging violations of the rights set out in the European Convention on Human Rights? If so, this job offer may be the right opportunity for you. The Assistant Lawyers’ Scheme opens the doors of the European Court of Human Rights to the incumbent, legal professional at the start of his/ her career, giving him/ her an opportunity to gain experience working within this European institution. He/ she will benefit from regular working contact with experienced case lawyers, senior managers and the judges themselves. While dealing with individual applications originating from his/ her own legal system and assisting senior colleagues in handling more complex applications, he/ she benefit from the Registry’s in-house training programme and deepen his/ her knowledge of the functioning of the European Court of Human Rights and the Convention case-law.

ОБЯЗАННОСТИ: 

As an Assistant Lawyer, he/ she will assist more senior members of staff in the preparation of correspondence with applicants and draft decisions in standard form cases; he/ she will:
- Examine and deal with applications in prima facie inadmissible cases and in cases which can be dealt with in a standard manner;
- Draft decisions, minutes, reports, notes and other documents;
- Advise applicants, in correspondence or, if necessary, in interviews, on the conditions of admissibility of applications;
- Attend the Court’s sessions and present applications;
- Assist one or more experienced case-lawyers, where necessary, in the preparation of Chamber cases for examination by the Court.

ТРЕБУЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ: 

- Higher education degree in Law obtained in Armenia of a standard permitting access, either on the basis of qualifications or after passing a competitive examination, to the judicial administration or legal professions in Armenia;
- At least 6 months’ professional experience acquired in the legal field (preferably in the judicial service) in Armenia or in international Organisations;
- Very good knowledge of one of the two official languages of the Council of Europe (English, French) and the ability to draft legal texts therein clearly and precisely; excellent knowledge of Armenian language (mother tongue level);
- Citizen of one of the 47 member States of the Council of Europe;
- Under 35 years of age at the closing date of the vacancy notice.

Competencies:
- Professional and technical expertise: thorough knowledge of the Armenian legal system and ability to handle cases arising in other jurisdictions; knowledge of constitutional and of international law;
- Drafting skills;
- Concern for quality;
- Planning and work organisation skills;
- Analysis and problem-solving skills;
- Learning and development skills;
- Teamwork and cooperation skills;
- Adaptability.

These would be an asset:
- Results orientation;
- Communication skills;
- Decision-making skills;
- Initiative.

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 

For information on how to apply, please follow the link: https://www.coe-recruitment.com/JobDetails.aspx?vacancyID=1809&Lang=En. If your profile matches the Company's needs, but you are not recruited straight away, you may be placed on a reserve list, valid for a maximum of 4 years.

Подавая на вакансию, пожалуйста укажите Career Center как источник информации о вакансии и сайт www.careercenter.am. Спасибо!

ЗАРПЛАТА: 

If successful, the incumbent may be offered employment based on a fixed-term contract at grade B3. In Strasbourg, he/ she will receive a basic monthly gross salary of €3 658 which is exempt from national income tax. This salary may be supplemented by other allowances depending on his/ her personal situation and he/ she will be affiliated to a Council of Europe pension scheme. He/ she will also benefit from private medical insurance, 32 working days leave per year and other benefits (including flexible working hours, training and development, possibility of teleworking).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ: 

The Junior Professional Programme, carried out in accordance with Article 16 of the Regulations on Appointments (Appendix II to the Staff Regulations), is a specific recruitment scheme suitable for young graduates at the start of their career. Staff recruited under this scheme get a once-only opportunity of employment for a total maximum duration of four years and are not eligible for any subsequent internal competition, promotion, transfer or secondment. Details on conditions of employment (probationary period, salaries, allowances, pension scheme, social insurance, etc.) can be consulted on the Company's recruitment website. Any changes to these conditions during the recruitment process are updated on this site and will apply at the time of the job offer.

О ПРОГРАММЕ: 

With over 2000 staff representing all its 47 member States, the Council of Europe is a multicultural organisation. Everyone in the Council of Europe strives towards protecting human rights, democracy and the rule of law and its three core values - professionalism, integrity and respect - guide the way we work. The European Court of Human Rights oversees the implementation of the European Convention on Human Rights in the member States. See the Court’s website for information about its activities.